Chi tiết sản phẩm

Dao cắt bột mỳ

 • Dao cắt bột mỳ Tên danh mục: Dụng cụ làm bánh
  Giới thiệu:

  Làm bằng nhựa dẻo, màu trắng, có ép nổi lô gô Nguyên liệu Hạnh phúc.

  Mô tả:

   

  Với kích thước 13.6 cm x 9.5 cm và hình dạng rất chuyên nghiệp, Dao cắt Bột mỳ Nguyên liệu Hạnh phúc cầm rất vừa tay, cắt bột dễ dàng không bị dính dao và không làm xước mâm. 

   

   

   

   

  Dao cắt bột mỳ Nguyên liệu Hạnh phúc

   

  Làm bằng nhựa dẻo, màu trắng, có ép nổi lô gô Nguyên liệu Hạnh phúc.

   

  Với kích thước 13.6 cm x 9.5 cm và hình dạng rất chuyên nghiệp, Dao cắt Bột mỳ Nguyên liệu Hạnh phúc cầm rất vừa tay, cắt bột dễ dàng không bị dính dao và không làm xước mâm.

  .