Hạnh phúc

Nhân đọc Đôn Juan - Bairơn

Hạnh phúc là những câu thơ ta viết

Có một người biết rung động cùng ta

Hạnh phúc là những đêm dài thao thiết

Hương tình yêu theo gió lan xa...

Hạnh phúc là những điều ao ước

Chợt hiện ra còn ngỡ chiêm bao.  Và ...

Hạnh phúc là trên tầng lầu cao tít

Thần ái tình cứ đẹp như mơ

nhưng mắt thì mờ tịt!

Phạm Thu Thủy

28/8/ 2002