Nghĩ về Hạnh phúc

Có bao giờ anh nghĩ về hạnh phúc

Khi ngày đầu mình mới yêu nhau

Em với anh là hai thiên thể

Lực trái dấu hút vào

Khi đó em nghĩ hạnh phúc

Giống như những ngôi sao không bao giờ tắt.

 

Có bao giờ anh nghĩ về hạnh phúc

Khi mình tin nhau

Ngày mai dẫu xa như chân trời bể rộng

Em với anh vẫn cứ bước vào

Khi đó em nghĩ hạnh phúc

Giống như vầng mặt trời mọc lúc rạng đông.

 

Có bao giờ anh nghĩ về hạnh phúc

Khi mình giận nhau không?

Khi đó em nghĩ hạnh phúc

Giống như cơn mưa Hạ

Đến rồi tạnh mau.

 

Có bao giờ anh nghĩ về hạnh phúc

Khi mình dối lừa nhau

Em với anh trở thành đạo diễn

Nhân vật là chính mình

Khi đó em nghĩ hạnh phúc

Giống như là diễn kịch

Sân khấu là cuộc đời

 

Có bao giờ anh nghĩ về hạnh phúc

Khi mình xa nhau

Em trở về một trưa hè nóng bức

Tự rót nước cho mình

Khi đó em nghĩ hạnh phúc

Giống như chiếc cốc thủy tinh

Em đang cầm trên tay.

Lê Ngân Hằng